Elektrik iç tesisatının uygunluğuna yönelik yapılan kontroller; Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardında ifade edilen hususlara göre yapılmalıdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu Yönetmelikler çerçevesinde, ilgili diğer yönetmeliklerde ve standartlarda başka bir süre öngörülmemiş ise, elektrik tesisatının kontrolleri ve ölçümlerinin yılda en az 1 (bir) kez yaptırılması gerekmektedir.

ES ENERJİ MÜHENDİSLİK’in yeterli teknik teçhizat ve bilgi birikimine sahip mühendis kadrosu tarafından yapılan elektrik iç tesisat ölçüm ve kontrolleri, cihazların ve tesisatların neden olabileceği iş kazalarının azaltılmasına, önlenmesine ve iş güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmaktadır.

ES ENERJİ MÜHENDİSLİK, 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine” göre, teknik hizmetlerinin güvenirliliğini ve yeterliliğini onaylatmak ve kurumsallaştırmak amacıyla, işletmenizde bulunan tüm elektrik iç tesisat kontrolleri ve diğer elektriksel ölçümlerin yıllık periyodik kontrollerini TS EN ISO/IEC 17020 standardına uygun bir şekilde gerçekleştirmektedir.

Elektik Tesisat Uygunluk Kontrol Raporları :

 • Elektrik iç tesisatının kontrolü yetkili teknik mühendislerimiz tarafından yapılmakta ve elektrik tesisatının uygunluğuna yönelik kontrol raporları oluşturulmaktadır.
 • Elektrik tesisatı kontrol raporlarımız ilgili iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına uygun olarak raporlanmaktadır. Elektrik tesisatı kontrol raporlarımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetçileri tarafından gerçekleştirilen iş güvenliği denetimlerinde geçerli raporlardır.
 • ES ENERJİ MÜHENDİSLİK tarafından gerçekleştirilen kontroller neticesinde verilen Elektrik Tesisatı Uygunluk Raporları 1 (bir) yıl geçerliliğe sahiptir.

 

Elektrik Tesisatı Kontrolü : Elektrik tesisatının kontrolleri yapılırken iş sağlığı ve güvenliği bakımından aşağıdaki noktaların kontrolleri gerçekleştirilmektedir:

 • Makine ve ekipman elektrik hatları
 • Ana Dağıtım Panosu ve Tali Panolar
 • Prizler
 • Sigorta Kutuları
 • Paratoner ve Yıldırımdan Korunma tesisleri
 • Jeneratör, Kompresör, Hidrafor Pompaları vb. statik noktalar

 

Elektrik İç Tesisat Ölçüm ve Kontrollerinin Kapsamı : ES ENERJİ MÜHENDİSLİK’in, yetkili teknik mühendisleri tarafından yapılan Elektrik İç Tesisat Ölçüm ve Kontrolleri aşağıdakileri hususları kapsamaktadır:

 • Tüm sigorta, şalter, artık akım koruma tertibatı (kaçak akım rölesi), şebeke prizi ve ups prizi gibi elektriksel elemanların tespit edilmesi
 • Artık akım koruma düzeneği (Kaçak Akım Rölesi) testleri (Açma akımı(mA) ve Açma Süresi(ms) tespiti)
 • Gerilim düşümünün ölçümleri
 • Panolarda bulunan kabloların akım taşıma kapasitesinin ölçümü ve kontrolleri
 • Panolardaki iletkenlerin bağlantılarının kontrolleri
 • Panoların, dışarıdan gelebilecek elektriksel olmayan etkilere karşı korunmasının kontrolü
 • Panolarda, tek hat şeması ve ayrıntılı açıklamaların kontrolü
 • Panolarda elektriksel tehlike ve uyarı işaretlerinin kontrolü
 • Panolarda bulunan şalter, sigorta ve artık akım koruma tertibatı gibi ekipmanların etiketlendirilmesinin kontrolü
 • Panolarda ve sigorta kutularında bulunan kabloların mekanik etkilere karşı kontrolü
 • Pano ve sigorta kutularında kabloların renk kodlamasının uygunluğunun kontrolü
 • Panolarda bulunan topraklama ve nötr baralarının kontrolü
 • Topraklama iletkeninin son tüketici noktalarına kesintisiz taşınmış olmasının kontrolü
 • Panoların, dışarıdan gelebilecek mekanik etkiler ile sıcaklık etkilerine karşı kontrolü
 • Topraklama ölçüm ve kontrolleri
 • Çevrim empedansı ölçümleri
 • İzolasyon direnci ölçümleri